คุณอนุวัฒน์ ธรมธัช

  โพสเมื่อ: วันพุธ 28 สิงหาคม 2013 (เข้าดู 1,767 views)

คุณอนุวัฒน์ ธรมธัช

กระผมมีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(J&C) ซึ่งเป็นบริษัทขายตรงของคนไทย ได้เจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จอย่างมั่นคง เป็นผลที่เกิดจากการทุ่มเทกำลังกาย กำลังสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมของท่านประธานบริษัท “ดร.สมชาย หัชลีฬหา” J&C

ได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาเป็นลำดับ และมาอยู่ในระดับแถวหน้าของบริษัทขายตรงของคนไทย อาจจะพูดได้ว่าเป็นบริษัทขายตรงที่เติบโตสูงที่สุดของ บริษัทขายตรง ของคนไทยก็ว่าได้ ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่บริษัทนั้นได้วางระบบ ได้ทุ่มเทการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าน ประธานได้คิด...

คุณอนุวัฒน์ ธรมธัช

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สอบถาม หรือ แสดงความคิดเห็น
โฆษณา แนะนำธุรกิจ Join & Coin
บทความล่าสุด
  • ชัยพร ทองดี

    ชื่อ-สกุล ชัยพร ทองดี ตำแหน่งที่สมัคร 1 ศูนย์ธุรกิจ(Pre […]

5 อันดับที่เที่ยว ยอดนิยม
โฆษณา ระบบ E-Wallet
เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์ของนักธุรกิจอิสระ (JCMember Team) มิใช่ เว็บไซต์ของ บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด