รางวัลแห่งความสำเร็จ

  โพสเมื่อ: วันศุกร์ 30 สิงหาคม 2013 (เข้าดู 3,328 views)

รางวัลแห่งความสำเร็จ J&C

เกียรติประวัติ รางวัล ความสำเร็จ นักธุรกิจดีเด่น ปี 2555 , บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจแห่งปี 2011 ภาคธุรกิจพานิชย์ , นักบริหารเครือข่ายยอดเยี่ยม

รางวัลแห่งความสำเร็จ จอย แอนด์ คอยน์

โล่เกียรติคุณ J&C โล่เกียรติคุณ ประเภท “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2012”
โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(มสวท.)
โล่เกียรติคุณ J&C โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะ “นักธุรกิจดีเด่นแห่งปี 2555 ”
โดยสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
โล่เกียรติคุณ J&C โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะ “บุคคลดีเด่นในสายตาช่างภาพสื่อมวลชลประจำปี 2555”
โดยสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
โล่เกียรติคุณ J&C โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะ “บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจแห่งปี 2011 ภาคธุรกิจพานิชย์” ประจำปี 2554
โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โล่เกียรติคุณ J&C โล่เกียรติคุณ ประเภท “นักบริหารเครือข่ายยอดเยี่ยม” ประจำปี 2554
โดยสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
โล่เกียรติคุณ J&C โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะ “บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์” ประจำปี 2553
โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โล่เกียรติคุณ J&C โล่เกียรติคุณ ประเภท บริษัทดีเด่น “นวัตกรรมการตลาดแนวใหม่ ขายตรงสะดวกซื้อรายแรกของไทย” ประจำปี 2552
โดยสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
โล่เกียรติคุณ J&C โล่เกียรติคุณ “สนับสนุนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552”
โดยสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.)
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สอบถาม หรือ แสดงความคิดเห็น
โฆษณา แนะนำธุรกิจ Join & Coin
บทความล่าสุด
  • ชัยพร ทองดี

    ชื่อ-สกุล ชัยพร ทองดี ตำแหน่งที่สมัคร 1 ศูนย์ธุรกิจ(Pre […]

5 อันดับที่เที่ยว ยอดนิยม
โฆษณา ระบบ E-Wallet
เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์ของนักธุรกิจอิสระ (JCMember Team) มิใช่ เว็บไซต์ของ บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด