วิสัยทัศน์และพันธกิจ J&C

  โพสเมื่อ: วันพุธ 28 สิงหาคม 2013 (เข้าดู 3,389 views)

วิสัยทัศน์และพันธกิจ จอย แอนด์ คอยน์

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ค่านิยม เป็นบริษัทขายตรงแบบเครื่อข่าย ที่สนองต่อความต้องการ และความคาดหวังของสมาชิก ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของเรา ด้วยเครื่องมือนวัตกรรมทางการตลาดที่แข่งขันได้

วิสัยทัศน์
เป็น บริษัทขายตรงแบบเครื่อข่าย ที่สนองต่อความต้องการ และความคาดหวังของสมาชิก ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของเรา ด้วยเครื่องมือนวัตกรรมทางการตลาดที่แข่งขันได้
พันธกิจ
 1. บริษัทจะพัฒนาเทคโนโลยี Online ที่จะให้สมาชิกดำเนินธุรกิจขายตรงได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อเป็นการช่วยขยายเครื่อข่ายให้กับสมาชิก และบริษัท
 2. บริษัทจะมีการขยายสาขาเพื่อรองรับธุรกิจการขยายธุรกิจทั่วประเทศ
 3. บริษัทจะหาสินค้าที่มีคุณภาพ ที่ตอบสนองทุกความต้องการ ไม่ว่าจะผลิตเอง หรือพันธมิตร เพื่อเติมเต็มทุกความคาดหวังของสมาชิก
 4. บริษัทจะเน้นในเรื่องของกฎระเบียบ และความเป็นมาตรฐานของบริษัทเพื่อให้เกิดการยอมรับในสากล
 5. บริษัทจะสร้างนวัฒกรรมใหม่ๆ เพื่อให้สามารถตอบสนอง และเติมเต็มความคาดหวังของสมาชิก
 6. บริษัทจะสร้างเครื่องมือและระบบที่จะทำให้ผลผระโยชน์ของสมาชิกซึ่งเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของ บริษัทเป็นมรดกตกทอดตลอดไป
วัตถุประสงค์
 1. มุ่งมั่นจะเป็นบริษัท MLM ชั้นนำ ที่มีการบริหารจัดการที่มุ่งสู่ความเป็นสากล
 2. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และคัดสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และสนองตอบต่อทุกความต้องการ
 3. บริษัทต้องมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อการส่งมอบสินค้า และการบริการที่ดีสู่ความพึงพอใจสูงสุดของสมาชิก
 4. บริษัทจะสร้างเครื่องมือทางการตลาดที่จะให้ทุกรายจ่ายเป็นรายรับของท่าน
ค่านิยม
 1. C:comprehension ความเข้าใจธุรกิจในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดีธุรกิจ และความรู้ถึงความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง
 2. O:opportunity การสร้างสรรค์โอกาสในการพัฒนาธุรกิจ และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยุ่ที่ดีขึ้นของบรรดาสมาชิก และลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 3. I:integrity การยึดถือหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
 4. N:novelty การพัฒนานวัตกรรมด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ บริการตลอดจนการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสังคมให้ดีที่สุด
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สอบถาม หรือ แสดงความคิดเห็น
โฆษณา แนะนำธุรกิจ Join & Coin
บทความล่าสุด
 • ชัยพร ทองดี

  ชื่อ-สกุล ชัยพร ทองดี ตำแหน่งที่สมัคร 1 ศูนย์ธุรกิจ(Pre […]

5 อันดับที่เที่ยว ยอดนิยม
โฆษณา ระบบ E-Wallet
เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์ของนักธุรกิจอิสระ (JCMember Team) มิใช่ เว็บไซต์ของ บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด